bayBatch

bayBatch är en serie program avsedda för att styra processer i tillverkningsindustrin. Systemet följer S88.01 standarden (standard för batch system) och består idag av 3 program: bayRecipe, bayReport och bayBatchEngine.

bayRecipe hanterar tillverkningsrecepten.

  • Recept kan vara baserade på ett General recipe
  • Användarsäkerhet
  • Versionhantering
  • Receptkategorier
  • Lätt att kopiera och flytta recept

 

bayReport är ett rapportverktyg för att söka efter batch data. För en önskad batch kan sedan datan presenteras och exporteras till Excel, PDB, Word mm.

Exempel på rapportutskrift:

 

bayBatchEngine är programmet som kommunicerar med PLCn och avgör när de olika faserna skall startas och stoppas.

 

WinPharm Pocket PC

WinPharm Pocket PC är ett mobilt säljsystem för läkemedelsbranchen. Programmet jobbar mot WinPharm Pro som kör på PC-sidan. Data synkroniseras vid varje dockning vilket gör att läkemedelskonsulenter alltid har den senaste säljinformationen med ut på fältet.

Data som exporteras är t.ex. kommande möten och kontaktinformation för läkare och sjukhus. Då en säljare ofta jobbar inom ett visst distrikt kan alla läkare exporteras ut i detta distrikt. Säljdata angående möten och läkare som sparas i Pocket PCn sparas automatiskt vid nästa dockning.

Produkten saluförs av Svensk Medicin Information AB.

 

 


Ängsvägen 7
234 34 Lomma
Sweden

Tel: +46-40-412929